آخرین خبرها
رتبه های برتر دانش آموزان گنابادی در کنکور سراسری ۹۴

رتبه های برتر دانش آموزان گنابادی در کنکور سراسری ۹۴

به نقل از نامه گناباد؛ آمار ارائه شده به نقل از وب سایت کانون فرهنگی آموزش بوده و بدیهی است نام برخی افراد ذکر نشده باشد.
شما هم اگر فردی را می شناسید که نامش ذکر نشده مشخصات همراه با شماره تلفن فرد مورد نظر را در قسمت  ” دیدگاه ” وارد کنید.

رتبه های برتردانش آموزان گنابادی در کنکور سراسری94

رتبه های برتردانش آموزان گنابادی در کنکور سراسری94

رتبه های برتردانش آموزان گنابادی در کنکور سراسری94

على رضا دوست دار
رتبه در ایثارگران رشته هنر :۵
رتبه در ایثارگران رشته منحصرا زبان :۱۰

فائزه رافعى
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۱۷۹

محمد رضا گرامى صادقیان
رتبه در منطقه ۲ رشته ریاضی فیزیک :۲۱۰
سرور سعیدى
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۲۴۸

مهشید آتش پرور
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۳۶۰
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۱۵۲
زهرا حیدرى نوقابى
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۴۵۰

فاطمه مختارپور
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۵۶۰

مهدیه مهدویان
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۶۷۳

مریم میرزایى
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۷۹۰
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۳۰۳

سجاد اسماعیل نیا
رتبه در منطقه ۲ رشته ریاضی فیزیک :۱۵۰
محمدصالح سابقى
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۱۹۱

امیررضا زمانى
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۲۱۳
على سمیعى دلوئى
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۳۳۹

فائزه اکبرى قنبر ابادى
رتبه در منطقه ۲ رشته منحصرا زبان :۴۱۶

مریم علیمحمدى
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۴۷۵

محمدرضا اژدرى کوشا
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم انسانی :۶۰۱

محمد میرزاده رهنى
رتبه در منطقه ۲ رشته ریاضی فیزیک :۷۸۱

فاطمه امیدوار
رتبه در منطقه ۲ رشته علوم تجربی :۹۳۷

درباره‌ی سعید گلچین

علاقمند به رسانه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد