آخرین خبرها

اصطلاحات

شیشه چیست

این روزها شیشه را نوعی مواد مخدر مصنوعی می دانند که ماده ای بسیار خطر ناک است و آن را در آزمایشگاه های زیر زمینی غیر مجاز تولید می کنند و مصرف کنندگان این ماده دیگران را دشمن خود می دانند و نسبت به همه بدبین هستند. از همه می ترسند و فکر می کنند همه دارند آنها را تعقیب ... بیشتر بخوانید »

وخچیدن به چه معنیست

وخچیدن

وخچیدن (Vakhchidan) به چه معنیست؟ این رو فقط یه رهنی که از میون زمینای زعفرونش و یا باغش علف باز کرده میدونه! معمولا این موقع از سال کشاورزا در رهن وقتی باغشون نم داشته باشه میرن و علفای هرزو از ریشه درمیارن و برای گاوا یا گوسفنداشون میبرن تا با یه تیر دو نشون زده باشن هم برای گاوا غذا ببرن ... بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??